Vad är veganism?

”Veganism är ett sätt att leva som strävar efter att exkludera, så långt som det är möjligt och praktiskt genomförbart, alla former av utnyttjande och grymhet mot djur för mat, kläder och alla andra syften.”

Det är den korrekta definitionen av veganism som är definierad av det Vegan Society. Som du märker är det inte en form av diet utan en livsstil som genomsyrar de val man gör i livet. En vegan förespråkar ickevåld mot alla arter inklusive oss människor. Veganism innebär alltså att du tar avstånd från all exploatering av djur så långt det är praktiskt möjligt.

Som vegan äter du inte produkter som innehåller kött, fisk, fågel, mjölk eller ägg. Du undviker också honung och vaxprodukter samt alla tillsatser som är animaliska. Du köper inte och använder produkter som kommer från djurriket så som t ex läder, dun, ull och silke.

Du värnar så långt det är möjligt och genomförbart ett bra liv för alla arter här på vår jord.

”ICKE-VÅLD LEDER TILL DEN HÖGSTA ETIKEN, SOM ÄR MÅLET FÖR ALL UTVECKLING. TILLS VI SLUTAR UPP MED ATT GÖRA ILLA ANDRA LEVANDE VARELSER, ÄR VI FORTFARANDE BARBARER.”
– THOMAS EDISON

Det är inte svårt att vara vegan. Det har aldrig varit så lätt som det är nu. Nya produkter kommer dagligen och du kan bokstavligen veganisera vilket recept som helst på ett enkelt sätt. Du behöver inte sakna någon smak eller konsistens.

Det jobbigaste att vara vegan är frustrationen över att veta hur djuren lider i kombination med den nonchalans som omgivningen, familjen, vännerna visar.

Den som tycker det är jobbigt att vara vegan fokuserar förmodligen inte på djuren utan sig själva.

Pin It on Pinterest

Share This