Tag Archives: intervju

  • I’m vegan – Intervju med Gary Francione

    Här är en intressant intervju med den framstående professorn i juridik, Gary Francione. Han förklarar varför han är vegan och varför det är det enda rätta. Gary Francione är förespråkare för ickevåld och att den enda vägen att rädda djuren är att bli vegan. Han har riktigt vettiga argument. Lyssna och se själv.   Dela […]